20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPomoc prawna (20-03-2022)


Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i przybyłeś do Polski z Ukrainy w związku z toczacymi się działaniami wojennymi w Ukrainie to mogą przysługiwać Ci następujące rodzaje świadczeń pieniężnych :

1. Świadczenia wychowawcze z programu " Rodzina 500+" - przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia w wysokości 500 zł na dziecko.

2. Rodzinny kapitał opiekuńczy - świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia dziecka - w wysokości 500 zł lub 1000 miesięcznie.

3. Świadczenie na dobry start przysługuje w wysokości - 300 zł jednorazowo - na dziecko rozpoczynające naukę w szkole w nowym roku szkolnym.

4. Świadczenia rodzinne:

a) zasiłek rodzinny na dziecko w zależności od tego w jakim wieku jest dziecko przysługuje w kwocie od 95 zł do 135 zł miesięcznie na dziecko.

b) kilka rodzajów dodatków do zasiłku rodzinnego - przysługują po spełnieniu dodatkowych warunków, ich wysokość wynosi w zależności od rodzaju dodatku od 69 zł do 400 zł miesięcznie na dziecko.

c) świadczenia opiekuńcze- przyznawanie osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom - ich wysokośćjest różna w zależności od rodzaju świadczenia i wacha się od kwoty 215,84 zł miesięcznie do 2119 zł miesięcznie.

d) świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka.

Świadczenia z pkt. 1- 3 przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia z pkt.4 przyznają i wypłacają jednostki organizacyjne gminy w lub miasta lub specjalne centra świadczeń społecznych ( w większych miastach) i urzędy dzielnic w Warszawie w miejscu zamieszkania/pobytu wnioskodawcy.

Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie jakichkolwiek z powyższych świadczeń jest posiadanie polskiego numeru ewidencyjnego "PESEL".

Numer " PESEL"  nadają urzędy gminy lub miasta w Polsce ( w Warszawie urzędy dzielnicy).

 Powrót Wszystkie Aktualności