30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...


19-07-2016
.....................................

Rozliczenie i wypłata dywidend

zatwierdzanie rocznych wyników z...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kodeks Ustaw o Pracy
(Ustawa z dnia: 10-12-1971)
Ostatnie zmiany: 15-11-2013


Tytuł XII. Praca kobiet(art: 174-186)

art. 174. Prace zakazane do wykonywania przez kobiety
Zabrania się stosowania pracy kobiet przy pracach ciężkich i w pracach ze szkodliwymi lub niebezpiecznymi warunkami pracy, a także przy pracach podziemnych poza niektórymi pracami podziemnymi (pracami niefizycznymi lub obsługa sanitarna i bytowa).<>

art. 175. Ograniczenia pracy kobiet przy pracach w czasie nocnym

art. 176. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży i kobiet posiadających dzieci w wieku do lat trzech 

art. 177. Ograniczenia zatrudniania kobiet posiadających dzieci w wieku od 3 – do 14 lat lub dzieci niepełnosprawne do prac w godzinach nadliczbowych i kierowania w delegację
Kobiety posiadające dzieci w wieku od 3 – do 14 lat lub dzieci niepełnosprawne nie mogą być zatrudniane do prac nadliczbowych lub kierowane bez ich zgody w delegacje.
(art. 177 wraz ze zmianami na podstawie nakazu ??? Nr 4841-11 z dnia 30.10.87, Ustawy Nr 871-12
z dnia 20.03.91)

art. 178. Przeniesienie do lżejszej pracy kobiet w ciąży oraz kobiet posiadających dzieci
do 3 lat

art. 179. Urlopy w związku z ciążą, porodem i opieką nad dzieckiem

art. 180. Łączenie corocznego urlopu z urlopem w związku z ciąża i porodem

art. 181. Zasady udzielania urlopów z tytułu opieki nad dzieckiem i zaliczania ich do stażu pracy

art. 182. Urlopy dla kobiet przysposabiających dzieci

art. 182 – 1. Dodatkowy urlop dla pracowników posiadających dzieci

art. 183. Przerwy na karmienie dziecka

art. 184. Gwarancje przy przyjmowaniu do pracy i zakaz zwalniania kobiet w ciąży i kobiet posiadających dzieci
Zabrania się odmowy przyjęcia do pracy i obniżania wynagrodzenia kobietom w ciąży lub kobiet posiadających dzieci w wieku do lat 3 , a samotnym matkom – posiadających dzieci
w wieku do lat 14 lub dzieci niepełnosprawne.<>

art. 186. Obsługa matki w przedsiębiorstwach , organizacjach


art. 186 – 1. gwarancje dla osób wychowujących małoletnie dzieci bez matki
Gwarancje określone w art. 56, 176, 177, ust. 3 – 8 art. 186 niniejszego Kodeksu dotyczą również rodziców wychowujących dzieci bez matki (w tym: w przypadku matek przebywających w zakładach leczniczych), a także opiekunów (kuratorów).
(Kodeks uzupełniono o art. 186-1 w oparciu o Ustawę Nr 871-12 z dnia 20.03.91, w redakcji Ustawy Nr 117-XIV (117-14) z dnia 18.09.98)Poprzedni
Następny

Ustawy powiązane

Nazwa Opis
O umowach zespołowych i porozumieniach
(Ustawa Nr 3356-12 z dnia: 01-07-1993)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
Niniejsza Ustawa określa zasady prawne sporządzania, zawierania i przestrzegania umów i porozumień kolektywnych (zespołowych) w celu sprzyjania regulacjom stosunków pracowniczych i interesów socjalno- ekonomicznych pracowników i właścicieli.
O zatrudnieniu społeczeństwa
(Ustawa Nr 803-XII z dnia: 22-05-2008)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
Ustawa ta określa prawne, ekonomiczne i organizacyjne podstawy pracy na Ukrainie oraz ochronę przed bezrobociem, a także gwarancje socjalne państwa przy realizacji prawa obywateli do pracy.
O ochronie pracy
(Ustawa Nr 2694 z dnia: 14-10-1992)
Ostatnie zmiany: 16-09-2008
Niniejsza Ustawa określa podstawowe regulacje dotyczące realizacji konstytucyjnego prawa pracownika do ochrony jego życia i zdrowia w związku z wykonywaną pracą, należytych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, reguluje z udziałem odpowiednich organów.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................

-->